ATV

Giải Pháp
Ngành xây dựng, bất động sản là ngành nghề có tỷ lệ cạnh tranh cao trên thị trường, vì vậy làm sao để Doanh nghiệp để lại ấn tượng trong tiềm thức khách hàng, đó là vấn đề mà hàng nghìn doanh nghiệp đang quan tâm hiện nay. Hiểu được tầm quan trọng của giá trị thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh của Khách hàng, ngay từ khi tiếp nhận thông tin dự án thiết kế Logo ATV, Angito Vietnam đi sâu tìm hiểu giá trị cốt lõi của ngành xây dựng, từ đó đưa ra ý tưởng cho dự án. Logo ATV được thiết kế dự trên sự kết hợp của 03 yếu tố: Tòa nhà, quả địa cầu và chữ A.
Thông điệp
Toà nhà: Sử dụng hình ảnh toà nhà cách điệu, vừa liên hệ mật thiết đến ngành nghề của doanh nghiệp vừa mang ý nghĩ vươn lên, phát triển trong thị trường đầy tính cạnh tranh. Ðịa cầu: Sử dụng đường tròn bao quanh như đường chuyển động của Trái Ðất, mang ý nghĩa của sự chuyển động liên tục, năng động và hội nhập trong một thị trường trẻ. Chữ cái “A”: Logo được cách điệu theo chữ cái “A”- là chữ cái đầu tiên của tên doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Angito branding 2015