Bộ Branding ấn tượng của Drap Agency

  • 17/05/2017
  • Post by: admin
  • 796 View

Chúng là một hệ thống chuẩn mực bằng hình ảnh, kích thước, các nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, tài liệu marketing, hệ thống website, đồ họa môi trường. Trên tất cả các kênh quảng bá liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp. Hệ thống nhận diện thương hiệu phải đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán cao dựa trên ý tưởng được sử dụng xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

 

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA DRAP AGENCY

 

 

 

Mireldy design studio

_____

Art direction / design / illustrations: Imelda Ramović

UX / UI: Filip Gjurin

Photographer: Domagoj Kunić

Client: DRAP.agency

Web development: Danijel Milišić, Bojan Petković, Ivan Begović / DRAP.agency

Project manager: Andreja Fazlić / DRAP.agency

Behance: DRAPagency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn RGB.vn  |  Link bài viết:http://rgb.vn/ideas/branding/bo-branding-an-tuong-cua-drap-agency

 

 

 

bài viết khác

© Copyright by Angito branding 2015