TRUSCO VIET NAM

Giải pháp
Trusco là nhà cung cấp và phân phối nhóm hàng phụ trợ cơ khí, bảo hộ lao động, thiết bị máy móc cơ khí nhẹ, vậy thì giải pháp nào cho vấn đề này. Chúng tôi đi sâu nghiên cứu và kết quả sau khi chúng tôi thống nhất giải pháp với khách hàng, hình ảnh bánh răng công nghiệp và ngôi sao là giải pháp tối ưu cho trường hợp này. Hình ảnh biểu tượng phù hợp với ngành cơ khí.
Thông điệp
Hình ảnh bánh răng đại diện cho ngành công nghiệp, hình ảnh ngôi sao thể hiện cho chất lượng, cho sự tỏa sáng, ngôi sao còn là hình ảnh thể hiện sự nổi bật, ưu điểm vượt trội của sản phẩm chúng tôi. Font chữ cũng được chúng tôi thiết kế qua từng chi tiết cụ thể tạo nên sự gắn kết chặt chẽ với hình ảnh biểu tượng, tạo nên một logo hoàn hảo và mang tính thống nhất cao.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Angito branding 2015