Hanoi-ME

Giải Pháp
Nhắc đến ngành bất động sản người ta sẽ liên tưởng đến tòa nhà, và hầu hết các công ty khi thiết kế Logo sẽ lấy hình tượng tòa nhà để làm biểu tượng. Nếu chỉ chú trọng vào hình tượng toà nhà, khi đó khách hàng chỉ ấn tượng là một Công ty vể bất động sản nhưng lại không ấn tượng về tên công ty về thương hiệu mà bạn đang gây dựng. Vì vậy, hướng đến mục tiêu để hình ảnh thương hiệu của bạn ghi sâu trong tâm trí khách hàng, Angito Vietnam đưa ra ý tưởng thiết kế Logo Công ty TNHH Thương Mại và Xây Lắp Hà Nội – ME là các điệu các chữ cái đầu tên thương hiệu kết hợp với hienf tượng toàn nhà
Ý nghĩa
Logo được lấy ý tưởng các điệu 3 chữ cái H – N – M là chữ cái viết tắt tên thương hiệu kết hợp với hình ảnh toàn nhà là biếu tượng của ngành bất động sản, vừa thể hiện được tên thương hiêu vừa thể hiện được ngành nghề dịch vụ. Mẫu Logo các điệu độc đáo đơn giản, dễ dàng gây ấn tượng với khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Angito branding 2015