• Cơ hội việc làm 2017 tại Angito Vietnam

Cơ hội việc làm 2017 tại Angito Vietnam

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI ANGITO VIETNAM, VỚI CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ SÁNG TẠO, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG. BẠN ĐÃ SÃN SÀNG CHO BƯỚC TIẾN MỚI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA...

Tuyển dụng vị trí thiết kế sáng tạo (Creative Designer)

Angito là một agency chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn và thiết kế thương hiệu, xây dựng hệ thống nhân diện thương hiệu toàn diện. Chúng tôi rất vui mừng khi...

Tuyển dụng vị trí chuyên viên quản lý khách hàng (Account Executive)

Angito là một agency chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn và thiết kế thương hiệu, xây dựng hệ thống nhân diện thương hiệu toàn diện. Chúng tôi rất vui mừng khi...

© Copyright by Angito branding 2015