• Tính chất quan trọng của Brand Guidelines đối với doanh nghiệp

Tính chất quan trọng của Brand Guidelines đối với doanh nghiệp

Brand Guidelines hay còn được gọi là bộ quy chuẩn thương hiệu. Đây là hệ thống các dấu hiệu, hình tượng, thông tin liên quan đến thương hiệu một cách đầy đủ, trọn vẹn. Nhờ Brand Guidelines,...

Bộ Branding ấn tượng của Drap Agency

Chúng là một hệ thống chuẩn mực bằng hình ảnh, kích thước, các nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, tài liệu marketing, hệ thống website, đồ họa môi trường. Trên...

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

Nhìn vào những thay đổi logo này, bạn có nhìn thấy chính thương hiệu đó tượng trưng cho sản phẩm không?   MỘT Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI CỦA MARCO...

Các yếu tố cơ bản để thiết kế một logo ấn tượng

Sự lan tỏa của các phương tiện truyền thông trong các hộ gia đình hiện nay làm cho nó quan trọng hơn bao giờ hết nhất là các công ty có thương hiệu mạnh. Tuy nhiên, với cố gắng của...

© Copyright by Angito branding 2015