Công ty xây dựng Bàn Thạch

Khách hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Bàn Thạch

Khu vực

415/17, Trường Trinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Lĩnh vực

Xây Dựng - Bất Động Sản

Dịch vụ cung cấp

Dự Án liên quan

Hanome

Hanome

Logo

Lema

Lema

Logo

Jmart

Jmart

Logo