Xây dựng thương hiệu bao gồm

Thu thập thông tin, tư vấn
và khái quát hóa nội dung

Nghiên cứu, phân tích và tóm lược thông tin, khái quát hóa nội dung để từ đó có cái nhìn tổng quan của hiện trạng thương hiệu.

Nghiên cứu và xác định
các giá trị cốt lõi của thương hiệu

Nghiên cứu, chọn lọc xây dựng giá trị cốt lõi và chuyển hóa những giá trị đó thành ngôn ngữ hình ảnh tạo nên cá tính thương hiệu.

Kiến tạo thông điệp
và lộ trình triển khai

Xây dựng concept mang tính đặc trưng của thương hiệu dựa trên nền tảng các giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Xây dựng concept thương hiệu
phù hợp và có tầm nhìn

Trình bày giải pháp sáng tạo về cả nội dung và hình ảnh, những điều đó được thể hiện qua nội dung thuyết trình dự án.

Kiểm tra độ khả thi
về bảo hộ thương hiệu (nếu có)

Tra cứu tính khả thi về việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, tối ưu hóa lại các yếu tố nhận diện để phù hợp với việc đăng ký bảo hộ.

Đóng gói, bàn giao
và hướng dẫn vận hành

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng từ việc in ấn thông thường tới thi công biển bảng và vận hành website.

Dự Án Tiêu Biểu

Jmart

Logo

Tas

Branding

Osaki Mart

Logo

THD

Logo

MPV

Logo

Olic

Logo

Quy trình triển khai

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường bao gồm việc phân tích về sản phẩm dịch vụ của khách hàng, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu hướng tới từ đó đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Đề xuất giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu thị trường Angito Vietnam đưa ra kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho việc triển khai dự án.

Triển khai công việc

Sau khi thống nhất về các đề xuất với khách hàng, Angito tiến hành triển khai các hạng mục công việc theo các hạng mục đã ký kết.

Trao đổi, nhận phản hồi và hoàn thiện

Trình bày ý tưởng các phương án, sau đó nhận phản hồi từ khách hàng. Nghiên cứu phản hồi, tư vấn lại với khách hàng và phát triển hoàn thiện.

Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn

Sau khi đã thống nhất hoàn thiện, Angito Vietnam tiến hành đóng gói và bàn giao, cùng doanh nghiệp nghiệm thu các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Kèm theo file bàn giao có bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong quá trình vận hành.

Đồng hành

Angito Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sau khi dự án hoàn thiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Lắng nghe và chia sẻ là điều chúng ta làm mỗi ngày để cuộc sống
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

icc1 mt-4 mb-4
icc1           
icc1           

 


Bạn có thể khởi tạo dự án Vào bất kỳ thời gian nào