Các giải pháp triển khai

Tra cứu sơ bộ

Tra cứu khả năng bảo hộ của tên thương hiệu trên trang của cục sở hữu trí tuệ. Kết quả tra cứu sơ bộ mang tính chất tương đối.

Tra cứu chuyên sâu

Sau khi có kết quả tra cứu sơ bộ tên thương hiệu, tiến hành tra cứu chuyên sâu khả năng bảo hộ của cả tên và biểu tượng thương hiệu.

Tư vấn khách hàng chỉnh sửa (Nếu có)

Trong trường hợp tra cứu chuyên sâu tên thương hiệu và biểu tượng bị trùng với thương hiệu khác. Angito tư vẫn khách hàng tinh chỉnh đảm bảo khả năng bảo hộ.

Xây dựng lộ trình triển khai từng bước chuyên nghiệp

Xác định lộ trình triển khai dự án theo từng giai đoạn, nội dung công việc 2 bên cần làm để đảm bảo tiến độ dự án.

Tiến hành nộp hồ sơ lên cục sở hữu trí tuệ

Phối hợp với khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, sau đó Angito Vietnam sẽ nộp hồ sơ lên cục sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ thương hiệu (Nếu có)

Nếu trong trường hợp hồ sơ bảo hộ thương hiệu bị từ chối. Dựa vào kinh nghiệm Angito sẽ phản bác với cục sở hữu để bảo vệ thương hiệu được bảo hộ.

Nhận bằng và lưu trữ

Sau 2 năm hồ sơ bảo hôm được cục sở hữu trí tuệ chấp nhận, thương hiệu sẽ được nhận bằng chứng nhận bảo hộ thương hiệu.

Dự Án Tiêu Biểu

Tascon

Branding

Jmart

Logo

Cara Website

Branding

Tas

Branding

Hokkaido

Branding

Paltex

Branding

Quy trình triển khai

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường bao gồm việc phân tích về sản phẩm dịch vụ của khách hàng, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu hướng tới từ đó đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Đề xuất giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu thị trường Angito Vietnam đưa ra kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho việc triển khai dự án.

Triển khai công việc

Sau khi thống nhất về các đề xuất với khách hàng, Angito tiến hành triển khai các hạng mục công việc theo các hạng mục đã ký kết.

Trao đổi, nhận phản hồi và hoàn thiện

Trình bày ý tưởng các phương án, sau đó nhận phản hồi từ khách hàng. Nghiên cứu phản hồi, tư vấn lại với khách hàng và phát triển hoàn thiện.

Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn

Sau khi đã thống nhất hoàn thiện, Angito Vietnam tiến hành đóng gói và bàn giao, cùng doanh nghiệp nghiệm thu các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Kèm theo file bàn giao có bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong quá trình vận hành.

Đồng hành

Angito Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sau khi dự án hoàn thiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Lắng nghe và chia sẻ là điều chúng ta làm mỗi ngày để cuộc sống
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

icc1 mt-4 mb-4
icc1           
icc1           

 


Bạn có thể khởi tạo dự án Vào bất kỳ thời gian nào