Hanoi - ME

Khách hàng

Công Ty TNHH Thương Mại và Xây Lắp Hà Nội

Khu vực

Căn hộ N2-4-310 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lĩnh vực

Xây Dựng - Bất Động Sản

Dịch vụ cung cấp

Dự Án liên quan

ATV

ATV

Hồ sơ năng lực

Nhật Anh TS

Nhật Anh TS

Hồ sơ năng lực

MIC

MIC

Hồ sơ năng lực

Vita

Vita

Hồ sơ năng lực