Hanoi - ME

Khách hàng

Công Ty TNHH Thương Mại và Xây Lắp Hà Nội

Khu vực

Căn hộ N2-4-310 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lĩnh vực

Xây Dựng - Bất Động Sản

Dịch vụ cung cấp

Dự Án liên quan

MIC

MIC

Profile

ATV

ATV

Profile

Vita

Vita

Profile

TTSC

TTSC

Profile