Các giải pháp triển khai

Nghiên cứu, phân tích giá trị cốt lõi và tầm nhìn doanh nghiệp

Khái quát nội dung và xây dựng thông điệp. Làm nền móng khởi tạo nên slogan truyền tải được giá trị và thông điệp của doanh nghiệp.

Phân tích dữ liệu
và lên ý tưởng phù hợp

Phân tích các dữ liệu đã được khái quát trước đó và xây dựng ý tưởng mang tính đặc trưng của thương hiệu.

Thống nhất lộ trình
triển khai các phương án

Xây dựng concept mang tính đặc trưng của thương hiệu dựa trên nền tảng các giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Đề xuất giải pháp các phương án phù hợp và có tính tầm nhìn

Trình bày giải pháp sáng tạo về cả nội dung và hình ảnh, những điều đó được thể hiện qua nội dung thuyết trình dự án.

Tra cứu khả năng
bảo hộ của nhãn hiệu

Tra cứu tính khả thi về việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, tối ưu hóa lại các yếu tố nhận diện để phù hợp với việc đăng ký bảo hộ.

Đóng gói, bàn giao
và hướng dẫn vận hành

Xây dựng tài liệu hướng dẫn, từ việc in ấn, vận hành các bộ form mẫu, lưu trữ bảo mật. Và đồng hành trong suốt quá trình sử dụng.

Dự Án Tiêu Biểu

Tascon

Branding

Jmart

Logo

Cara Website

Branding

Tas

Branding

Hokkaido

Branding

Paltex

Branding

Quy trình triển khai

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường bao gồm việc phân tích về sản phẩm dịch vụ của khách hàng, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu hướng tới từ đó đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Đề xuất giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu thị trường Angito Vietnam đưa ra kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho việc triển khai dự án.

Triển khai công việc

Sau khi thống nhất về các đề xuất với khách hàng, Angito tiến hành triển khai các hạng mục công việc theo các hạng mục đã ký kết.

Trao đổi, nhận phản hồi và hoàn thiện

Trình bày ý tưởng các phương án, sau đó nhận phản hồi từ khách hàng. Nghiên cứu phản hồi, tư vấn lại với khách hàng và phát triển hoàn thiện.

Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn

Sau khi đã thống nhất hoàn thiện, Angito Vietnam tiến hành đóng gói và bàn giao, cùng doanh nghiệp nghiệm thu các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Kèm theo file bàn giao có bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong quá trình vận hành.

Đồng hành

Angito Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sau khi dự án hoàn thiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Lắng nghe và chia sẻ là điều chúng ta làm mỗi ngày để cuộc sống
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

icc1 mt-4 mb-4
icc1           
icc1           

 


Bạn có thể khởi tạo dự án Vào bất kỳ thời gian nào