Taurine Eye

Dự án thiết kế bao bì cho sản phẩm thuốc bổ mắt dành cho người lớn và trẻ em.

 

 

 

Khách hàng

Chị Kiều Khánh

Khu vực

Hà Nội

Lĩnh vực

Y Tế

Dịch vụ cung cấp

Dự Án liên quan

Hipgig

Hipgig

Packaging

Star Liver

Star Liver

Packaging

Trà Sen Bảo Nam

Trà Sen Bảo Nam

Packaging