Các giải pháp triển khai

Nghiên cứu và phân tích
sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp

Nghiên cứu phân tích, tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, thông điệp truyền tải sản phẩm, dịch vụ để đưa ra định hướng triển khai.

Xác lập
định hướng sáng tạo

Tổng hợp thông tin từ đó lên bản Wireframe giao diện, thống nhất về bố cục các phần trên giao diện.

Lên thiết kế giao diện
đồng nhất với nhận diện thương hiệu

Thiết kế giao diện trên phần mềm Figma, khi thiết kế giao diện khách hàng có thể xem luôn bản demo chạy thử trên phần mềm.

Trao đổi và chỉnh sửa

Sau khi đã lên bản thiết kế, Angito sẽ họp với khách hàng, trao đổi ý kiến giữa 2 bên, phản hồi về giao diện.

Chỉnh sửa và hoàn thiện

Angito Vietnam tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng, sau đó chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

Đóng gói, và hướng dẫn
doanh nghiệp sử dụng giao diện

Xây dựng bộ file hướng dẫn khách hàng sử dụng giao diện, từ việc chỉnh sửa thông tin, đến việc đưa giao diện lên lập trình.

Các giải pháp triển khai

Nghiên cứu và phân tích hành vi người dùng

Nghiên cứu phân tích về thói quen, hành vi người dung, từ đó đưa ra được định hướng lên ý tưởng giao diện thân thiện với người dùng.

Xác lập
định hướng sáng tạo

Tổng hợp thông tin từ đó lên bản Wireframe giao diện, thống nhất về bố cục các phần trên giao diện.

Lên thiết kế giao diện
đồng nhất với nhận diện thương hiệu

Thiết kế giao diện trên phần mềm Figma, khi thiết kế giao diện khách hàng có thể xem luôn bản demo chạy thử trên phần mềm.

Trao đổi và chỉnh sửa

Sau khi đã lên bản thiết kế, Angito sẽ họp với khách hàng, trao đổi ý kiến giữa 2 bên, phản hồi về giao diện.

Chỉnh sửa và hoàn thiện

Angito Vietnam tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng, sau đó chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

Đóng gói, và hướng dẫn
doanh nghiệp sử dụng giao diện

Xây dựng bộ file hướng dẫn khách hàng sử dụng giao diện, từ việc chỉnh sửa thông tin, đến việc đưa giao diện lên lập trình.

Dự Án Tiêu Biểu

Tascon

Branding

Jmart

Logo

Cara Website

Branding

Tas

Branding

Hokkaido

Branding

Paltex

Branding

Quy trình triển khai

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường bao gồm việc phân tích về sản phẩm dịch vụ của khách hàng, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu hướng tới từ đó đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Đề xuất giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu thị trường Angito Vietnam đưa ra kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho việc triển khai dự án.

Triển khai công việc

Sau khi thống nhất về các đề xuất với khách hàng, Angito tiến hành triển khai các hạng mục công việc theo các hạng mục đã ký kết.

Trao đổi, nhận phản hồi và hoàn thiện

Trình bày ý tưởng các phương án, sau đó nhận phản hồi từ khách hàng. Nghiên cứu phản hồi, tư vấn lại với khách hàng và phát triển hoàn thiện.

Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn

Sau khi đã thống nhất hoàn thiện, Angito Vietnam tiến hành đóng gói và bàn giao, cùng doanh nghiệp nghiệm thu các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Kèm theo file bàn giao có bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong quá trình vận hành.

Đồng hành

Angito Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sau khi dự án hoàn thiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Lắng nghe và chia sẻ là điều chúng ta làm mỗi ngày để cuộc sống
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

icc1 mt-4 mb-4
icc1           
icc1           

 


Bạn có thể khởi tạo dự án Vào bất kỳ thời gian nào