Giải pháp BPS bao gồm

Khái quát chủ đề
hình ảnh cần truyền tải

Tìm hiểu nghiên cứu hiện trạng thương hiệu, tìm kiếm các nhược điểm cần khắc phục. Khái quát nội dung danh mục cần triển khai.

Xác định nguồn lực và định hướng quảng bá hình ảnh phù hợp.

Xây dựng concept riêng mang tính đặc trưng của thương hiệu của doanh nghiệp cho hệ thống nhận diện thương hiệu.

Hệ thống hóa bộ concept
về nội dung, hình ảnh, video

Xây dựng hệ thống cấu trúc các concept riêng phù hợp với từng danh, nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ hóa của hệ thống nhận diện.

Lên giải pháp thiết kế
hệ thống form mẫu bộ công cụ

Xây dựng giải pháp nhận diện toàn diện và đồng bộ hóa. Từ đó xác lập lộ trình phát triển thương hiệu chuyên nghiệp và hiệu quả.

Vận hành thử nghiệm
rà soát và hoàn thiện

Vận hành thử nghiệm các phương thức quảng bá hình ảnh thương hiệu. Kiểm tra rà soát và đo lường tính khả thi, rồi tinh chỉnh hoàn thiện.

Đóng gói, bàn giao
và hướng dẫn vận hành

Xây dựng tài liệu hướng dẫn, từ việc in ấn, vận hành các bộ form mẫu, lưu trữ bảo mật. Và đồng hành trong suốt quá trình sử dụng.

Dự Án Tiêu Biểu

MIC

Hồ sơ năng lực

Petro

Branding

Tam Long

Logo

Jmart

Logo

Osaki Branding

Branding

Phở 1983

Logo

Quy trình triển khai

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường bao gồm việc phân tích về sản phẩm dịch vụ của khách hàng, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu hướng tới từ đó đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Đề xuất giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu thị trường Angito Vietnam đưa ra kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho việc triển khai dự án.

Triển khai công việc

Sau khi thống nhất về các đề xuất với khách hàng, Angito tiến hành triển khai các hạng mục công việc theo các hạng mục đã ký kết.

Trao đổi, nhận phản hồi và hoàn thiện

Trình bày ý tưởng các phương án, sau đó nhận phản hồi từ khách hàng. Nghiên cứu phản hồi, tư vấn lại với khách hàng và phát triển hoàn thiện.

Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn

Sau khi đã thống nhất hoàn thiện, Angito Vietnam tiến hành đóng gói và bàn giao, cùng doanh nghiệp nghiệm thu các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Kèm theo file bàn giao có bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong quá trình vận hành.

Đồng hành

Angito Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sau khi dự án hoàn thiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Lắng nghe và chia sẻ là điều chúng ta làm mỗi ngày để cuộc sống
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

icc1 mt-4 mb-4
icc1           
icc1           

 


Bạn có thể khởi tạo dự án Vào bất kỳ thời gian nào