Tái định vị Thương hiệu bao gồm

Thu thập thông tin
dự án và tư vấn

Tìm hiểu thu thập và khái quát hóa nội dung các danh mục cần triển khai thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

Nghiên cứu, phân tích
các dữ liệu

Phân tích các luồng thông tin từ đó lên phương án xây dựng concept riêng mang tính đặc trưng của thương hiệu doanh nghiệp.

Đề xuất giải pháp
và định hướng triển khai

Xây dựng hệ cấu trúc các concept riêng phù hợp với từng danh mục đi kèm với lộ trình triển khai các hạng mục.

Xây dựng concept thương hiệu
phù hợp và có tầm nhìn

Trình bày giải pháp sáng tạo về cả nội dung và hình ảnh, những điều đó được thể hiện qua nội dung thuyết trình dự án.

Kiểm tra độ khả thi
về bảo hộ thương hiệu (nếu có)

Kiểm tra về tính khả thi về việc đăng ký bảo hộ thương hiệu và tìm kiếm các chi tiết chưa tối ưu, từ đó sẽ điều chỉnh, và hoàn thiện.

Quy chuẩn đóng gói,
bàn giao và hướng dẫn vận hành

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng mang tính chiến lược, từ in ấn tới thi công biển bảng và vận hành website từ offline đến online.

Dự Án Tiêu Biểu

Quy trình triển khai

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường bao gồm việc phân tích về sản phẩm dịch vụ của khách hàng, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng mục tiêu hướng tới từ đó đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn.

Đề xuất giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu thị trường Angito Vietnam đưa ra kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho việc triển khai dự án.

Triển khai công việc

Sau khi thống nhất về các đề xuất với khách hàng, Angito tiến hành triển khai các hạng mục công việc theo các hạng mục đã ký kết.

Trao đổi, nhận phản hồi và hoàn thiện

Trình bày ý tưởng các phương án, sau đó nhận phản hồi từ khách hàng. Nghiên cứu phản hồi, tư vấn lại với khách hàng và phát triển hoàn thiện.

Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn

Sau khi đã thống nhất hoàn thiện, Angito Vietnam tiến hành đóng gói và bàn giao, cùng doanh nghiệp nghiệm thu các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Kèm theo file bàn giao có bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong quá trình vận hành.

Đồng hành

Angito Vietnam luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sau khi dự án hoàn thiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Lắng nghe và chia sẻ là điều chúng ta làm mỗi ngày để cuộc sống
thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

icc1 mt-4 mb-4
icc1           
icc1           

 


Bạn có thể khởi tạo dự án Vào bất kỳ thời gian nào