Paltex

Khách hàng

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dệt may Paltex

Khu vực

Khu công nghiệp Sông Cùng, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

Lĩnh vực

Thời Trang

Dịch vụ cung cấp